Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZMIANA DNI I GODZIN PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW W PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Od stycznia 2016 roku SPECJALIŚCI w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej dyżurują w następujące dni:

Pracownik socjalny – Karina Klaus – poniedziałek 15.30 – 18.00

Prawnik - Monika Szanter – środa 16.00-19.30

Psycholog – Wojciech Grajerz – piątek 16.00 – 19.00

Zakres udzielanej pomocy

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Prawnik udziela wszelkich porad i informacji, m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony lokatorów, prawa cywilnego.
Psycholog udziela konsultacji psychologicznych w zakresie trudnych sytuacji życiowych, w tym problemów wychowawczych z dziećmi.
Pracownik socjalny udziela wsparcia socjalnego w trudnej sytuacji życiowej: finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

Data dodania: 2016-01-18 09:26:36

Inne artykuły