Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zarządzenie kierownika PCPR 2019

ZARZĄDZENIE NR 10/2019

KIEROWNIKA  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  W  WIERUSZOWIE Z DNIA  17 września   2019 ROKU

W SPRAWIE  ZMIANY ZARZADZENIA W SPRAWIE PRZYJĘCIA  ZASAD   PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO  PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

  Na podstawie Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 roku oraz Uchwały Nr 15/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (z późniejszymi zmianami), załącznika nr 1 do Uchwały określającego  zasady dotyczące wyboru , dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II  pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” oraz załącznika do Uchwały nr 49/2019 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 lipca 2019 roku pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w związku z przystąpieniem do „ Systemu SOW”

zarządzam co następuje:

§1. W Zasadach przyznawania dofinansowań  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w Powiecie Wieruszowskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2019 wprowadza się następujące zmiany:

1)§2 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Wnioski na moduł II można składać w II terminach: I termin od 13 .03.2019 roku do 31.03.2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w kwietniu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach kwiecień- maj.

II termin od 23.09.2019 roku do 10.10.2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w październiku. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach  listopad- grudzień”,

2) Załącznik nr 2 do zasad – Wzór wniosku dotyczący Modułu II otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika do niniejszego zarządzenia

§2. W pozostałym zakresie zarządzenie nie ulega zmianie.

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania: 2014-03-17 07:44:15

Inne artykuły