Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZAPYTANIE O CENĘ

Wieruszów, 13.01.2017r.

PCPR.271.3.2017

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku z realizacją projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zwraca się z zapytaniem o cenę wynajęcia 1 sali w dniach: 10.02.2017r., 17.02.2017r., 24.02.2017r., 03.03.2017r., 10.03.2017r., 17.03.2017r., 24.03.2017r., 31.03.2017r., 07.04.2017r., 21.04.2017r., od godziny 16:00 do godziny 18:00 wraz z usługą cateringową w celu przeprowadzenia 2 - godzinnych Warsztatów profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. W warsztatach weźmie udział 7 nieletnich uczestników w/w projektu.

Catering musi obejmować serwis kawowy, tj. herbatę, cukier, zimne napoje (wodę gazowaną/niegazowaną, soki owocowe, napoje wieloowocowe), słone zakąski (paluszki, precelki, krakersy), ciastka (kruche, z dżemem, czekoladowe, wafelki), owoce (jabłka, banany, mandarynki, kiwi).

Sala, w której przeprowadzone zostaną warsztaty powinna być dobrze oświetlona, wyposażona w klimatyzację oraz w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie warsztatów.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Oferty należy składać do dnia 19.01.2017r. do godz. 15.30 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

FORMULARZ OFERTOWY.docx

Wzór umowy.docx

Protokół odbioru.docx

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

 

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2017-01-13 13:13:30

Inne artykuły