Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę zorganizowania dwudniowej wycieczki

Wieruszów, 8.08.2013 r.

PCPR.271.21.2013

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach projektu „Integracja       i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem o cenę zorganizowania dwudniowej wycieczki obejmującej trasę Kazimierz Dolny - Sandomierz, o charakterze integracyjno-kulturalnym dla 19 osób (w tym 8 osób niepełnosprawnych). Wycieczka musi zostać zrealizowana  w terminie 5-6.09.2013 r. 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      zapewnienia dla uczestników wycieczki:

a)  transportu (autokar klimatyzowany, z pasami bezpieczeństwa) z Wieruszowa - spod siedziby PCPR i z powrotem,

b) wyżywienia - I dnia: suchy prowiant na drogę (kanapka, jabłko, woda mineralna/sok 0,5 l), obiad dwudaniowy z napojem (1 porcja obejmować będzie: zupę, kluski śląskie/ziemniaki/ryż/frytki, 2 rodzaje surówek, 1 porcje mięsa/ ryby, woda mineralna/ sok 0,5 l) i deser,  kolacja (szwedzki stół: wędliny, dżem, świeży pomidor i ogórek, masło, żółty ser, pieczywo, herbata, cukier); II dnia: śniadanie (szwedzki stół: płatki śniadaniowe, mleko, wędliny, dżem, świeży pomidor i ogórek, masło, żółty ser, pieczywo, herbata, kawa, cukier, śmietanka), obiad dwudaniowy z napojami (1 porcja obejmować będzie: zupę, kluski śląskie/ziemniaki/ryż/frytki, 2 rodzaje surówek, 1 porcje mięsa/ ryby, woda mineralna/ sok 0,5 l)  i deser, suchy prowiant na drogę (kanapka, jabłko, woda mineralna/sok 0,5 l),

c)  noclegów w hotelu trzygwiazdkowym – pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z TV i łazienką – w łazience WC, umywalka, prysznic lub wanna, ręczniki. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą dla każdego uczestnika.

d) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczki,

e)  wejściówek i/lub biletów wstępu umożliwiających zwiedzanie wszystkich atrakcji ujętych w programie wycieczki,

f)    przewodnika turystycznego,

g)   opiekuna wycieczki – odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne,

2)      prowadzenia:

a)    list obecności każdego dnia trwania wycieczki,

b)   list potwierdzających korzystanie z posiłków - śniadania, obiadów, kolacji, suchego prowiantu na drogę,

c)    list potwierdzających korzystanie z noclegu,

d)   list potwierdzających otrzymanie wejściówek i/lub biletów wstępu,

e)    ankiety oceniającej organizację i przebieg wycieczki wśród uczestników,

f)    innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

3) przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblematamiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS),

4) poniesienia opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wycieczki, jeśli będzie to wymagane na podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia hotelu;

5) przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

6) przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w obszarze przedmiotu zamówienia oraz proponowanego godzinowego programu wycieczki z uwzględnieniem miejsca zakwaterowania i biletów wstępu/wejściówek przy atrakcjach, gdzie są one wymagane. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Program wycieczki musi ponadto obejmować kolację integracyjną i zwiedzanie minimum:

- w Kazimierzu Dolnym: kościoła św. Bartłomieja i Jana Chrzciciela, wzgórza zamkowego z ruinami zamku i basztą, góry Trzech Krzyży, Małego Rynku;

- w Sandomierzu: Bramy Opatowskiej, Starego Miasta, ratusza, Zamku Kazimierzowskiego, podziemnej trasy turystycznej.

            Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie wezmą udział w wycieczce, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę).

Oferty należy składać do 19.08.2013 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą brane pod uwagę.

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                          Elżbieta Ochocka
                                                                               Kierownik PCPR Wieruszów
 

wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę (plik DOC 125 KB)

Data dodania: 2013-08-08 14:45:30

Inne artykuły