Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę usługi transportowej w ramach projektu "Integracja i aktywność"

PCPR.271.7.2013                                                                               

  Wieruszów, 09.05.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę transportową w zakresie przewozu osób w ramach projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa transportowa dotyczy przewozu osób z miejsca ich zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć w ramach projektu i z powrotem. Uczestnikami projektu jest 38 osób zamieszkałych na terenie powiatu wieruszowskiego, w tym 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoba z dysfunkcją narządu ruchu poruszająca się o kulach inwalidzkich lub na wózku inwalidzkim. Ponadto w części zajęć uczestniczyć będzie 1 opiekun osoby niepełnosprawnej. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą na terenie powiatu wieruszowskiego w okresie maj-grudzień 2013. Termin i ilość uczestników każdego przewozu będzie ustalana na minimum dwa dni przed danymi zajęciami. Trasa każdego przejazdu będzie rozpoczynała się od miejsca zabrania pierwszego uczestnika projektu i kończyła się w miejscu odwiezienia ostatniego z uczestników projektu.  

Poniżej wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Oferty należy składać do 17.05.2013 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego na usługę transportową (dok DOC 125 KB)

Data dodania: 2013-05-09 15:20:13

Inne artykuły