Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę publikacji artykułów promocyjno - informacyjnych

Wieruszów, 17.04.2014 r.

PCPR.271.7.2014

Zapytanie o cenę

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z realizacją projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniem o cenę  publikacji dwóch artykułów promocyjno-informacyjnych dotyczących w/w projektu (każdy z dwóch artykułów musi zostać opublikowany na stronie internetowej gazety i w jednym wydaniu papierowym). Artykuły zostaną przygotowane i przekazane przez pracownika Centrum, tj. każdy artykuł obejmować będzie 1 stronę A4 (tekst pisany czcionką Times New Roman 12, interlinia pojedyncza) + zdjęcie. Artykuły muszą zostać opublikowane w kolorze. Planowany termin publikacji: pierwszy artykuł - maj 2014, drugi artykuł - grudzień 2014.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Oferty należy składać do 25.04.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

 

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

 

Pobierz formularz ofertowy .(doc 122KB)

Data dodania: 2014-04-18 13:22:22

Inne artykuły