Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę - plakaty, ulotki

logotypy Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego

Wieruszów 22.06.2020r.

PCPR.271.5.2020

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z realizacją projektu Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania i dostarczenia do siedziby Centrum tj. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, 100 szt. plakatów o parametrach: format A2, kolor, wydruk jednostronny, papier połysk, gramatura 150 g/m2, oraz 700 szt. ulotek w formacie A5, kolor, wydruk dwustronny, papier połysk,  gramatura 135 g/m2. Projekt plakatu oraz ulotek zobowiązany będzie przygotować Wykonawca i przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

W załączeniu  wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.

FORMULARZ OFERTOWY (dok. docx 68 KB)

Klauzula informacyjna (dok.docx 68 KB)

Oferty należy składać do 30.06.2020r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

Lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2020-06-22 09:59:34

Inne artykuły