Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę plakatów i ulotek

Wieruszów, 22.11.2017r.

PCPR.271.10.2017

Zapytanie o cenę

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania i dostarczenia do siedziby Centrum, tj. ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, 100 szt. plakatów o  parametrach: format A2, kolor, wydruk jednostronny, papier połysk, gramatura 150 g/m2, oraz 700 szt. ulotek w formacie A5, kolor, wydruk dwustronny, papier połysk, gramatura 135g/m2. Projekt plakatu oraz ulotek zobowiązany będzie przygotować Wykonawca i przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.

 Oferty należy składać do 29. 11. 2017 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

Formularz ofertowy.docx

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2017-11-22 12:23:55

Inne artykuły