Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę artykułów spożywczych

Wieruszów, 06.05.2016 r.

PCPR.271.4.2016

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z realizacją projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zwraca się z zapytaniem o cenę artykułów spożywczych wymienionych w poniższej tabeli. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów będących przedmiotem zamówienia do siedziby Centrum, tj. Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 15, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Centrum. Wybrana zostanie oferta, której cena ogółem będzie najniższa. W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Oferty należy składać do 12.05.2016 r. do godz. 15.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl lub faksem 62 78 31 995

Z poważaniem
Elzbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie

Poniżej specyfikacja do zapytania o cenę

Specyfikacja do zapytania o cenę.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

                                                                                              

Data dodania: 2016-05-06 15:12:36

Inne artykuły