Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - usługa transportowa w zakresie przewozu osób

                                                               Wieruszów, 16.04.2014 r.

 

PCPR.271.5.2014

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową w zakresie przewozu osób w ramach projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa transportowa dotyczy przewozu osób z miejsca ich zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć w ramach projektu i z powrotem. Uczestnikami projektu są 42 osoby zamieszkałe na terenie powiatu wieruszowskiego, w tym 1 osobaporuszająca się na wózku inwalidzkim oraz 1osoba z dysfunkcją narządu ruchu poruszająca się o kulach inwalidzkich lub na wózku inwalidzkim. Ponadto w części zajęć uczestniczyć będą 2opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą na terenie powiatu wieruszowskiego w okresie maj-grudzień 2014. Termin i ilość uczestników każdego przewozu będzie ustalana na minimum dwa dni przed danymi zajęciami. Trasa każdego przejazdu będzie rozpoczynała się od miejsca zabrania pierwszego uczestnika projektu i kończyła się w miejscu odwiezienia ostatniego z uczestników projektu. Łączna liczba kilometrów w zakresie przewozu osób w ramach w/w projektu nie przekroczy 8.000 km. 

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę oraz projekt umowy wraz z załącznikami. Oferty należy składać do 24.04.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

 

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

 

 

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Pobierz formularz ofertowy (doc 125 KB)

Pobierz projekt umowy (doc 136 KB).

Pobierz załącznik do umowy (doc 127 KB)

Data dodania: 2014-04-18 13:07:19

Inne artykuły