Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do udziału w projekcie "NIE!-dla wykluczenia"

Projekt „NIE! -dla wykluczenia”

Firma VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „NIE!- dla wykluczenia”. Projekt ten ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na teranie całego województwa łódzkiego. Obejmuje 72 osoby, w tym 43 kobiety i 29 mężczyzn.

Skierowany jest do osób z województwa łódzkiego:

·         Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

·         Bezrobotnych, dla których został określony III profil pomocy

·         Posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

  Uczestnikom Projektu oferujemy:

·         Poradnictwo zawodowe połączone z Identyfikacją potrzeb Uczestników Projektu

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczne

·         Trening umiejętność życiowych

·         Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu

·         kurs komputerowy zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu z zakresu kompetencji cyfrowej

         Płatny staż zawodowy (trwający 3 miesiące)

·         Pośrednictwo pracy

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

·         Stypendium szkoleniowe oraz stażowe

·         Zwrot kosztów dojazdu

·         Catering

·         Materiały szkoleniowe

·         Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

·         Profesjonalną kadrę trenerów

        Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie, który jest BEZPŁATNY.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:

e-mail: niedlawykluczenia@vc.edu.pl

tel. +48 603 593 515

Plakat Projektu "Nie! - dla wykluczenia".pdf

    Zapraszamy również do odwiedzenia strony  internetowej projektu, gdzie mogą Państwo znaleźć dokumenty rekrutacyjne do pobrania, jak również szczegółowe informacje dotyczące projektu: „NIE!-dla wykluczenia”:
http://vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia/

Z poważaniem Zespół Projektu

„NIE!-dla wykluczenia”

Data dodania: 2017-08-24 09:12:38

Inne artykuły