Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do uczestnictwa w drugiej edycji projektu

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – Biuro Regionalne w Łodzi zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które ukończyły 45 rok życia, do uczestnictwa w drugiej edycji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+
na rynku pracy II”

 

Pobierz treść zaproszenia:

Zaproszenie do uczestnictwa w projekci (doc.172 KB)

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie (pdf. 170 KB)

Data dodania: 2014-03-25 13:32:06

Inne artykuły