Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy Słyszę Serce

Zapraszają

przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz mające kontakt ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Wieruszowie

Do udziału w konsultacjach w ramach projektu

Monitoring działań jednostek  administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Które odbędą się dn. 13 czerwca 2017 roku

W godzinach 15-17.00

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ( sala 27, I piętro)
ul. Rynek 1-7 w Wieruszowie

Celem w/w projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Konsultacje są częścią badań realizowanych w projekcie dotyczących następujących obszarów:

 

•          programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;  

•          możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;

•          sposobów udostępniania urzędowych informacji;

•          dostępności architektonicznej i komunikacyjnej urzędu oraz jego wyposażenia;

•          realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;

•          przygotowania pracowników urzędu do kontaktów z ON

•          dokumentacji o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

 

Zaproszenie na konsultacje.doc

Data dodania: 2017-06-12 10:44:14

Inne artykuły