Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zakończone projekty PCPR w ramach RPO WŁ 2014-2020

1. Projekt "Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

W poniższych linkach znajdują sie informacje nt. w/w projektu w okresie od 1.04.2016 r. - 30.09.2017 r.

Podstawowe informacje dot. projektu Wzmocnienie pieczy zastepczej w powiecie wieruszowskim

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie Wzmocnienie pieczy zastepczej w powiecie wieruszowskim

Aktualności dot. projektu Wzmocnienie pieczy zastepczej w powiecie wieruszowskim

Data dodania: 2017-11-06 12:04:49

Inne artykuły