Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1092665 w projekcie pn.  Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

Spółdzielnia Socjalna „Wieruszowiak”

98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 32

z ceną za 1 obiad 20,00 zł brutto

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie   …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)

Data dodania: 2018-03-20 08:37:32

Inne artykuły