Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wyniki naboru na stanowisko koordynatora projektu "Integracja i aktywność'

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Gasztych.

                                                     Uzasadnienie:

Pani Katarzyna posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, które nabyła podczas pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Wieruszowie – jako instruktor terapii. Posiada umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz poruszania się po Internecie. Pani Katarzyna rozpoczęła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, co świadczy o ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji.

Osoby dokonujące naboru uznały, iż Pani Katarzyna Gasztych jest odpowiednim kandydatem na stanowisko starszego referenta – koordynatora projektu „Integracja i aktywność”.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 23 grudnia 2013 roku.

 

18 grudnia 2013 roku                                                    

                                                                 ELŻBIETA OCHOCKA  

                                                                 Kierownik PCPR w Wieruszowie   


              

Data dodania: 2013-12-18 14:29:51

Inne artykuły