Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparcie dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2na terenie Polski, zachęca wszystkie osoby potrzebujące pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego do korzystania ze wsparcia telefonicznego świadczonego przez specjalistów zatrudnionych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie.

Specjaliści dyżurują pod nr tel.:62 78 31 995, 62 78 42 320 w następujące dni:

Pracownik socjalny – poniedziałek godz. 15:30 – 17:30

Prawnik – środa godz. 16:00 – 19:00

Psycholog – czwartek godz. 16:00 – 20:00

Wsparcia udzielają również pracownicy PCPR w Wieruszowie w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30. Telefon: 62 78 31 995, 62 78 42 320, Adres e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl.

Data dodania: 2020-03-19 09:57:54

Inne artykuły