Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin wielodzietnych".

Program „Wojewódzka Karta Rodzin wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty będą przyjmowane od 1 grudnia 2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wvwv.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi WWW.rcps.lodz.pl

Informacje w powyższym zakresie udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej, Pani Izabela Czarnecka - Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska, nr tel. 42 203-48-67 adres e~mail karta@rcpslodz.pl

Data dodania: 2013-12-10 12:49:11

Inne artykuły