Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski do pobrania w 2019 r.

WNIOSEK MODUŁ I (dla wszystkich obszarów).doc

W zależności od obszaru i zadania należy dołączyć do powyższego wniosku odpowiednią specyfikację

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar A/Zadanie 1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar A/Zadanie 2- Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar A/Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar A/Zadanie 4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar B/Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar B/Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar B/Zadanie 3 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar B/Zadanie 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar B/Zadanie 5 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar C/Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera inwalidzkiego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar C/Zadanie 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar C/Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar C/Zadanie 5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.doc

Specyfikacja MODUŁ I/Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.doc

Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dok. pdf 896 KB)

Data dodania: 2017-03-10 07:54:06

Inne artykuły