Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski do pobrania w 2018 r.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.doc

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dziecko.doc

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.doc

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz programowania.doc

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dziecko.doc

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania.doc

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - dziecko .doc

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napedzie elektrycznym.doc

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym - dziecko.doc

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.doc

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.doc

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodwej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.doc

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.doc

Data dodania: 2017-03-10 07:54:06

Inne artykuły