Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski do pobrania w 2017 r.

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.doc

Wniosek dziecka - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.doc

Wniosek dziecka - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.doc

Wniosek osoby dorosłej - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.doc

Wniosek dziecka - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.doc

Wniosek dziecka- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.doc

Wniosek osoby dorosłej - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.doc

Data dodania: 2017-03-10 07:54:06

Inne artykuły