Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

VIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR 24-27.04.2013 R.

 
W programie forum m.in.:
  • PCPR i MOPR w realizacji ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (doświadczenia i potrzeba zmian);
  • Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • projekt nowej ustawy o pomocy społecznej;
  • Program PFRON "Aktywny Samorząd"
  • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM".

 

Plakat promujący VIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR

Data dodania: 2013-04-04 15:03:05

Inne artykuły