Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

SZKOLENIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI INTERNETOWYCH ORAZ NAWIGACJI SATELITARNEJ GPS

Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące na szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi internetowych oraz nawigacji satelitarnej GPS. Oferta jest przeznaczona dla kandydatów, którzy w dobrym stopniu opanowali umiejętność obsługi komputera przy pomocy programów udźwiękawiających lub powiększających i sprawnie posługują się klawiaturą. Szkolenie przewidziane jest dla osób, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i w okresie trwania szkolenia nie są odbiorcami podobnych zajęć realizowanych przez inną organizację przy wsparciu środków z PFRON. Zapraszamy osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (albo orzeczeniem równorzędnym). Szkolenie odbędzie się pod koniec lutego 2017 r.

Zajęcia będą się odbywać w Warszawie od poniedziałku rano do soboty po południu włącznie. Szkolenia będą prowadzone w dwóch 5-osobowych grupach. Uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: portale społecznościowe, aktualizacja stron internetowych (np. WordPress), pisanie blogu, korzystanie a bankowości internetowej, bezpieczne zakupy w internecie oraz praktyczne wykorzystanie nawigacji satelitarnej GPS w terenie.

W czasie pobytu beneficjentom zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie.  Na szkolenie uczestnicy przyjeżdżają samodzielnie, nie przewidujemy obecności przewodników.
Za szkolenie uczestnicy ponoszą symboliczną opłatę 40 zł. Zapraszamy osoby zainteresowane z całej Polski. Każdy zainteresowany proszony jest o wypełnienie ankiety znajdującej się pod treścią wiadomości pod linkiem http://fundacjavismaior.pl/bez-kategorii/kolejne-szkolenie-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-internet-i-gps/ oraz w załączniku. Ankieta dostępna jest w formacie Word. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: b.banas@fundacjavismaior.pl lub pocztą do siedziby Fundacji Vis Maior: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa. Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu przesyłają ankietę w terminie do 09 stycznia 2017r. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o jego wyniku najpóźniej do 16 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

--

Pozdrawiam serdecznie,

Bogdan Banaś

Specjalista ds. projektów

Fundacja "Vis Maior"

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10

02-366 Warszawa

http://www.fundacjavismaior.pl

tel. 22 370 28 76

 

KRS: 0000136590

Organizacja pożytku publicznego

Przekaż nam 1% podatku dochodowego -

jeśli chcesz, by niewidomi stawali się samodzielni i aktywni.

Data dodania: 2016-12-22 09:04:27

Inne artykuły