Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

w projekcie Centrum Usług Środowiskowych ,,Razem łatwiej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez
Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie,
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 01 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r.

Główny cel projektu to: zwiększenie dostępu do usług społecznych/ usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/ wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenie usług w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych; usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu; usług asystenckich; usług mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”; usług korepetycji i obozów terapeutycznych/ socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej
i ich otoczenie.

Nazwa zadania: Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Partner realizujący zadanie: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

Termin realizacji zadania: od 08.2020 r. do 05.2022r.

Miejsce realizacji zadania:  Usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do niedzieli w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą przez 5 opiekunek dla 5 osób niesamodzielnych. Każda  z opiekunek świadczy usługę dla jednej osoby niesamodzielnej. Godziny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi, dlatego świadczenie usług możliwe jest również w godz. wieczornych. Cel realizacji usługi to zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w miejscu zamieszkania, bez konieczności kierowania do DPS.

Nazwa zadania:Usługi asystenckie

Partner realizujący zadanie:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania:od 09.2020 r. do 05.2023r.

Miejsce realizacji zadania:  Usługi asystenckie realizowane są od poniedziałku do piątku przez 3 AON, 3 AOON oraz 2 wolontariuszy wspierających w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie powiatu wieruszowskiego w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi tj. 7:30-17:00. Na potrzeby odbiorców usługi możliwe jest świadczenie usług w godz. wieczornych i w weekendy. Z AON/AOON, odbiorcami usługi oraz z ich otoczeniem współpracuje i wspiera również specjalista ds. usług.

Nazwa zadania:Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy

Partner realizujący zadanie:  Gmina Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul Klonowska 8, 98-360 Lututów.   

Termin realizacji zadania:od 1 sierpnia 2020 r. do 31 maja 2023 r..

Miejsce realizacji zadania: Dzienny Dom Pomocy znajduje się w miejscowości Huta 46,
98-360 Lututów, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Dzienny Dom Pomocy zapewnia dziennie 25 miejsc.


 

Data dodania: 2020-06-02 14:21:11

Inne artykuły