Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

w projekcie ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 01 listopada 2017 r. – 30 wrzesień 2020 r.

Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego

 

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanieGmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wBolesławcu, ul Rynek 1, 98-430 Bolesławiec oraz Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2018 roku do 31 marca 2020 r.

miejsce realizacji zadania:Usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do piątku w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą. Na terenie Gminy Bolesławiec usługę świadczy w ramach projektu 1 opiekunka w godz. 8:30-16:30 oraz na terenie Gminy Wieruszów usługę w ramach projektu świadczą 2 opiekunki w godz. 8:00 -18:00. Godziny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi, dlatego świadczenie usług możliwe jest również w godz. wieczornych.

 

Nazwa zadania: Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanie:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2018 roku do 31 maja 2020 r.

miejsce realizacji zadania:  Usługi asystenckie realizowane są od poniedziałku do piątku przez 7 AON/AOON w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie powiatu wieruszowskiego w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi tj. 7:30-17:00. Na potrzeby odbiorców usługi możliwe jest świadczenie usług w godz. wieczornych i w weekendy.

 

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy

Partner realizujący zadanieGmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul Klonowska 8, 98-360 Lututów.   

Termin realizacji zadania: od 3 września 2018 r. do 31 lipca 2020 r..

miejsce realizacji zadania:Dzienny Dom Pomocy znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dzienny Dom Pomocy zapewnia dziennie 15 miejsc.

 

Nazwa zadania: Usługi mieszkalnictwa treningowego oraz wspieranego

Partner realizujący zadanie: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania: uruchomienie  mieszkania treningowego oraz 2 mieszkań wspieranych planowane jest w miesiącu styczniu 2019 roku do końca realizacji projektu.

miejsce realizacji zadania: mieszkanie treningowe i dwa mieszkania wspierane zlokalizowane będą w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów.

Nazwa zadania: Usługa wspierająca dla opiekunów faktycznych – grupowe poradnictwo specjalistyczne

Partner realizujący zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania:

1. Kurs I pomocy przedmedycznej – styczeń 2019 ( 4 godziny)

2. Warsztaty grupowego poradnictwa specjalistycznego:

- z pedagogiem w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019 ( 3 spotkania 5-godzinne)

- z psychologiem w okresie wrzesień – grudzień 2019 ( 2 spotkania 5-godzinne)

- z dietetykiem w okresie od styczeń – marzec 2020 ( 1 spotkanie 5 godzinne)

Informacje o dokładnym miejscu i terminie realizacji warsztatów/kursu będą umieszczane na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-05-10 15:06:32

Inne artykuły