Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

w projekcie ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 01 listopada 2017 r. - 31 marca 2020 r.

Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego

 

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanieGmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wBolesławcu, ul Rynek 1, 98-430 Bolesławiec oraz Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2018 roku do końca realizacji projektu.

miejsce realizacji zadania:Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie Gminy Bolesławiec oraz Gminy Wieruszów.

 

Nazwa zadania: Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2018 roku do końca realizacji projektu.

miejsce realizacji zadania:  Usługi asystenckie realizowane są w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie powiatu wieruszowskiego.

 

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy

Partner realizujący zadanieGmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul Klonowska 8, 98-360 Lututów.   

Termin realizacji zadania: uruchomienie Dziennego Domu Pomocy planowane jest od 18  czerwca 2018 roku do końca realizacji projektu.

miejsce realizacji zadania:Dzienny Dom Pomocy znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów, czynny zostanie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Data dodania: 2018-05-10 15:06:32

Inne artykuły