Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Strategie i programy

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.(dok pdf 6,21 MB)
 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022(plik pdf 4,61 MB)
 
Strona tytułowa do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.( plik docx 26,4 KB)
 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. docx 119 KB)
 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021.(dok.doc 690 KB)
 
Uchwała do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 pdf
 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.(dok.doc 717 KB)
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2014-2020 (plik doc. 1,3 MB)
 
 Powiatowy Program Rozowju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014(plik PDF 9,1 MB)
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2006-2013 (plik PDF 1,3 MB)
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2006-2013 (plik doc 954KB )
 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 (plik PDF 986 KB)
 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Ośób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 (plik doc 345 KB)
 
 
Data dodania: 2012-04-23 15:05:23

Inne artykuły