Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016-2021 (dok.pdf 344 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 (dok.pdf 480 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2019 r (dok.docx 316 KB)
 
Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych (dok.docx 68 KB) + materiał pomocniczy (dok.pdf 808 KB)
 
Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. doc 144 KB)
 
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016 2021.(dok.doc 180 KB)
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016-2021.(dok.pdf 4MB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozowoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 za 2018 r.( dok.pdf 2,48 MB)
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozowoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 za 2018 r. (dok.docx 340 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r. (dok.docx 400 KB) + materiał pomocniczy.(dok.pdf 784 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r. (dok.docx 68 KB)
 
Sprawozadnie z działalności PCPR za 2018 r.(dok.docx 604 KB)
Sprawozdanie z działalności PCPR  za 2018 r. (dok.pdf 1,45 MB)
 
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. pdf 5,01 MB)
 
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 (dok.doc 140 KB)
 
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021.(dok.doc 184 KB)
 
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2015-2017 (dok.docx 336 KB)
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 (dok.pdf 2,67 MB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2017 rok (dok.doc 179 KB) + Materiał pomocniczy do sprawozdania z realizacji Strategii za 2017 r. (dok.doc 545 KB)
 
Sprawozdanie za 2017 r. z działalności PCPR w Wieruszowie (dok.docx 316 KB)
 
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.
(dok.pdf 2,97 MB)
 
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021.doc
 
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.docx
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2016r.(dok.pdf 1,53 MB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2016 rok.(dok.doc 141 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim za rok 2016.doc

Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016. (dok.doc 108 KB)
 
Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepelnosprawnych na lata 2009-2015.(dok.doc 261 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2015 r..docx (dok. docx.327 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2015 rok (dok.doc 120 KB)
 
Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017(dok. docx 344 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim za 2014 rok (dok.pdf 2,95 MB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok (dok.pdf 3,37 MB)
 
Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2012-2014.(dok.docx 335 KB)
 
Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015. (dok.doc 100 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie w 2014r.(dok.doc. 1,1 MB)
 
Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016 (pdf 222 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013 rok (dok.pdf. 650 KB)

Spawozdanie za 2013 rok z realizacji Powiatowego Programu Dzialań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 - 2015 (doc. 360 KB)

Sprawozdanie za 2013 z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 (pdf 3,9 MB)
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie za 2013 rok (doc. -305 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim za rok 2012 (dok DOC 79,5 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2012 rok (dok DOC 281 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozowju Pieczy Zastępczej za 2012  rok (dok DOC 73,5 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2012 r. (dok DOC 600 KB)

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie za 2012 rok (dok DOC 1,1 MB)
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie za 2011 rok (dok PDF 750 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2011 rok (dok PDF 765 KB)
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie za 2010 rok (dok PDF 773 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2010 rok (dok PDF 752 KB)
 
Sprawozdanie za 2010 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 (dok PDF 213 KB)
 
Sprawozdanie za 2009r. z realizacji Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2009 (dok PDF 2013 KB)
 
Sprawozdanie za 2009 rok z realizacji Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2014 (dok PDF 898 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2009 rok (dok PDF 898 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2009 rok (dok PDF 620 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2008 rok (dok PDF 626 KB)
 
Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2008r (dok PDF 793 KB)
 
Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2007 rok (dok PDF 635 KB)
Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły