Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ROK 2018

Uchwała Nr XLVIII/253/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sparwie podziału środków PFRON.pdf

Uchwała Nr XLIII/240/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sparwie podziału srodków PFRON.pdf

Data dodania: 2018-04-09 08:36:22

Inne artykuły