Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja do projektu "Integracja i aktywność"

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2010r. realizuje już po raz
trzeci w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie, projekt
systemowy „Integracja i aktywność”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wobec osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne

W ramach projektu zaplanowano:
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, których tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników projektu
  2. Spotkania z doradcami zawodowymi
  3. Spotkania z psychologiem
  4. Sfinansowanie wyjazdów na 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne. Z takiego dofinansowania będą mogli skorzystać także opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  5. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny,będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych na terenie powiatu.
Oprócz powyższych instrumentów w ramach projektu zapewniamy:
  • Catering
  • Refundację kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu dla osóbdojeżdżających samodzielnie
  • Transport grupowy dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać nazajęcia
  • Materiały na szkoleniach.
Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami projektu współpracował będzie
pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych – asystent rodzinny.

Ilość miejsc ograniczona: 21 osób (15 kobiet / 6 mężczyzn)
Termin rekrutacji: do 30 kwietnia 2010r.
Informacje i zgłoszenia: osobiste w biurze projektu, telefoniczne i mailowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!
Data dodania: 2010-03-12 08:59:06

Inne artykuły