Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja do projektu "Integracja i aktywność"- 2013

W okresie styczeń-kwiecień 2013  prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nabór do tegorocznej edycji projektu "Integracja i aktywność".
Celem projektu jest  rozwój aktywnej integracji wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie i pracy socjalnej w Centrum.
W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 38 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych, 18 osób - rodziców zastępczych lub klientów Punktu Interwencji Kryzysowej, z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny.
Uczestnicy projektu, zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji i działaniami o charakterze środowiskowym.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać następujące warunki:  
  • jest osobą niepełnosprawną lub rodzicem zastępczym borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub klientem Punktu Interwencji Kryzysowej z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny,
  • posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu wieruszowskiego,
  • jest w wieku aktywności zawodowej, tj. w wieku 18-64 lata,
  • korzysta ze świadczeń systemu pomocy społecznej,
  • nie uczestniczy w  innym projekcie o tym samym charakterze  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE
Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie, spełniające ww. warunki prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, telefon: 62 78 31 995, e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl  - osoby do kontaktu w sprawie projektu: Pani Karina Klaus i Pani Joanna Morta.
Data dodania: 2013-01-25 13:46:13

Inne artykuły