Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja do projektu Integracja i Aktywność

Logo programu Kapitał Ludzki Logo Unii Europejskiej


Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2011r. realizuje już czwarty raz projekt systemowy „Integracja i aktywność”.
Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji życiowych
.
 

 

 

 
Projektem w 2011r. objęte będą m.in. osoby niepełnosprawne w wiekuaktywności zawodowej z terenu powiatu wieruszowskiego. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
 
W ramach projektu „Integracja i aktywność” zaplanowano m.in.:
  1. 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, których tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników projektu
  2. 2. Spotkania z doradcami zawodowymi (m.in.: indywidualne konsultacje, przeprowadzenie testów dot. preferencji /zainteresowań zawodowych, grupowe Warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy” – prowadzone także przez radcę prawnego)
  3. 3. Spotkania z psychologiem (m.in.: prowadzona będzie grupa wsparcia, Warsztat „Jak uczyć się skutecznie?”, spotkania indywidualne)
  4. 4. Dofinansowanie w części niesfinansowanej ze środków PFRON wyjazdów na 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne. Z takiego dofinansowania będą mogli skorzystać także opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wg zaleceń lekarza.
  5. 5. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych na terenie powiatu lub z zajęć zorganizowanych na krytej pływalni.
Oprócz powyższych instrumentów w ramach projektu „Integracja i aktywność” zapewniamy:
  • Catering
  • Refundację kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu dla osób dojeżdżających samodzielnie
  • Transport grupowy dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na zajęcia
  • Materiały na szkoleniach.
Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami projektu współpracował będzie
pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych – asystent rodzinny.
Ilość miejsc ograniczona: 28 osób (14 kobiet / 14 mężczyzn)
Termin rekrutacji: do 30 kwietnia 2011r.
Informacje i zgłoszenia: osobiste w biurze projektu, telefoniczne i mailowe.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Pobierz broszurę
Data dodania: 2011-02-01 16:12:53

Inne artykuły