Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja

 

Informacje dla kandydatów dotyczące szkoleń

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW DO SZKOLENIA NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, NIEZAWODOWE ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej na stronie internetowej)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego braku uzależnień
 • Oświadczenie o  braku ograniczenia w czynnościach prawnych i rodzicielskich
 • Wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, jeżeli taki istnieje
 • Poświadczenie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (ewentualnie sentencja rozwodu)
 • Życiorys
 • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy

A także według uznania:

 • Opinia z zakładu pracy
 • Zdjęcie rodziny

Procedura kwalifikacyjna (pdf 137 KB)

 formularz zgłoszeniowy(plik PDF 154 KB)

Data dodania: 2012-11-14 11:57:09

Inne artykuły