Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów dotyczące szkoleń

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW DO SZKOLENIA NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, NIEZAWODOWE ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie o braku ograniczenia w czynnościach prawnych i rodzicielskich
 • Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, jeżeli taki istnieje
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (ewentualnie sentencja rozwodu)
 • Życiorys
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych zarobkach
 • Dowód osobisty do wglądu
  A także według uznania:
 • Opinia z zakładu pracy

Poniżej druki do pobrania dla kandydatów:

Formularz zgłoszeniowy.doc (dok. doc. 48 KB)

Formularz zgloszeniowy.pdf (dok. pdf.212 KB)

Druk procedury kwalifikacyjnej .doc (dok. doc 36 KB)

Druk procedury kwalifikacyjnej.pdf (dok. pdf. 244 KB)

Data dodania: 2012-11-14 11:57:09

Inne artykuły