Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Logo Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie

 

 

Szukasz pomocy, porad wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych?

Skorzystaj z pomocy w sytuacji kryzysowej, trudnej sytuacji życiowej.

Specjaliści dyżurujący w Punkcie są po to by Ci pomóc. 

Pomoc świadczona w punkcie interwencji kryzysowej jest BEZPŁATNA.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej
działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
Nasz kontakt:
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
telefon: (62) 78 – 42 – 320
pcpr_wieruszow@interia.pl
wieruszow.pcpr.info


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej zapewnia:

  • Dostępność i nieodpłatność usług na miejscu
  • Przyjazna atmosferę
  • Wszechstronną pomoc specjalistów
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Dyskrecję

W zakresie interwencji kryzysowej PCPR w Wieruszowie udziela informacji i wsparcia:

w poniedziałki (7.30 - 17.30), wtorki (7.30 - 15.30), środy (7.30 - 15.30, 16.00 - 19.00), czwartki (7.30 - 15.30, 16.00 - 20.00) i piątki (7.30 -15.30) pod numerem tel. 62 78 42 320, z wyjatkiem  okresu od 1.07.2019 r. do 31.08.2019r. gdy wspracie udzielane jest w: 

poniedziałki 7.00 - 17.00, wtorki 7.00 - 15.00, środy 7:00-15.00, 16.00 - 19.00, czwartki 7:00-15:00, 16:00 - 20.00, piątki 7:00 - 15:00


SPECJALIŚCI w Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżurują w następujące dni:

  • Pracownik socjalny – Karina Klaus - Boroń– poniedziałek 1530 – 1730 w okresie od 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r. pracownik socjalny dyżuruje w poniedziałki w godz. 15:00-17:00
  • Prawnik - Marzena Piluch-Tyca – środa 1600-1900
  • Psycholog – Wojciech Grajerz – czwartek 1600 – 2000

Zakres udzielanej pomocy

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Prawnik udziela wszelkich porad i informacji, m.in. z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony lokatorów, prawa cywilnego.

Psycholog udziela konsultacji psychologicznych w zakresie trudnych sytuacji życiowych, w tym problemów wychowawczych z dziećmi.

Pracownik socjalny udziela wsparcia socjalnego w trudnej sytuacji życiowej: finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej.

Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.


Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły