Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - REJESTR PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH Z WOJ. ŁÓDZKIEGO

Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie.xlsx

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2018 r..xlsx

 

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie .xlsx

Data dodania: 2015-07-28 13:35:18

Inne artykuły