Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - REJESTR PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH Z WOJ. ŁÓDZKIEGO

Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.xls

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2019 r..xlsx

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.xlsx

Data dodania: 2015-07-28 13:35:18

Inne artykuły