Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - REJESTR PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH Z WOJ. ŁÓDZKIEGO

Baza teleadresowa podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w 2016 roku.xlsx

Rejestr placówek zapewniającyh miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku.pdf

Dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łodzkiego (2016 rok)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku.pdf

Data dodania: 2015-07-28 13:35:18

Inne artykuły