Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc finansowa m.in.: na zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

a) zakup protez

b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego

c) turnusy rehabilitacyjne

d) pomoc psychologiczną

e) pomoc prawną

f) specjalistyczne konsultacje medyczne

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. (http://www.polandbusinessrun.pl/pl/zostan-beneficjentem)

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które wypłyną do Fundacji w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez komisję oceny wniosków.

Na wszystkie pytania dotyczące naboru wniosków pomocowych odpowiedzą specjaliści z działu wsparcia Fundacji Poland Business Run dyżurujący pod numerem tel. 504 485 979 (telefon czynny od godziny 9.00- 14.00) lub mailem wsparcie@polandbusinessrun.pl

Środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym pochodzą z organizacji największego charytatywnego biegu biznesowego w formie sztafety. Już po raz szósty 3. września br. w siedmiu miastach Polski (Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku) na starcie pojawią się pracownicy firm, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową, także osobom po amputacji.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo udostępnić powyższą informację, by osoby niepełnosprawne ruchowo mogły się dowiedzieć o możliwości wsparcia.

---

Pozdrawiamy,

Dział Wsparcia Fundacji Poland Business Run

Data dodania: 2017-04-06 14:37:22

Inne artykuły