Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej - punkty informacyjno-doradcze

W ramach realizacji projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) rozpoczną działalność punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.
Punkty będą świadczyć bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:
1) doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia
i uzyskania obywatelstwa);
2) doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc
w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego)
3) porad prawnych;
4) pomocy psychologa;
5) doradztwa kulturowego;
6) pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
7) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia
500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie
Karty Polaka itp.);
8) pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.
Ze względu na sytuację epidemiczną, cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem pomocy
powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo):
skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod numerem:
600 985 511.
Szczegółowy harmonogram działalności punktów będzie dostępny od 19 października 2020r.  na stronie internetowej projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”,
dostępnej pod adresem: http://fami8.lodzkie.eu/page/.
 

Data dodania: 2020-10-16 11:07:32

Inne artykuły