Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Wieruszowie od 1 kwietnia 2016 r. przyjmuje wnioski na świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Poniżej linki do dodatkowych informacji na temat programu oraz wnioski do pobrania:

Wniosek Placówki 500 +.doc

Wniosek Rodziny Zastępcze 500+.docx

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU.html

Data dodania: 2016-04-06 08:19:08

Inne artykuły