Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie w sprawie zapytania o cenę usługi cateringowej

Wieruszów dnia 17.05.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę usługi cateringowej na Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, z dnia 13.05.2016 r., w ramach projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, informuje, że nie została wybrana żadna oferta.

Z poważaniem
Elżbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2016-05-17 11:52:04

Inne artykuły