Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Wieruszów. 28.03.2018


Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie  „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana: Pani Danuta Urbanek zamieszkała Wieruszów.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uzasadnienie                                                                                                

Na podstawie oceny punktowej  Pani Danuta Urbanek  dostała 100 punktów:
cena  brutto - 15,00 zł – 60 pkt.
doświadczenie – 40 pkt.
W/w  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem oraz doświadczenie  zawodowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wieruszowie 

Ewa Szandała 

Data dodania: 2018-03-28 13:53:39

Inne artykuły