Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie

logotypy Unii Europejskiej i RPO

Wieruszów. 17.04.2018r.


Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie  „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie                                  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana: Pani Iwona Jasińska zamieszkała Mirków.              

Uzasadnienie                                                                                 

Na podstawie oceny punktowej  Pani Iwona Jasińska dostała 100 punktów:
 cena  brutto - 15,00 zł – 60 pkt.
doświadczenie – 40 pkt.
W/w spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze .

Posiada  odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem oraz doświadczenie osobiste.      

Kierownik MGOPS w Wieruszowie

Małgorzata Burak                                           

Data dodania: 2019-04-19 14:55:36

Inne artykuły