Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wieruszów,18.04.2017r.

PCPR.271.7.2017    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku z zapytaniem o cenę wynajęcia 1 sali w dniu: 18.05.2017r. oraz 19.05.2017r. od godziny 9:00 do godziny 14:00 wraz z usługą cateringową, tj. serwisem kawowym oraz dwudaniowym obiadem wraz z kompotem lub sokiem, w celu przeprowadzenia Warsztatów w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień dla 16 uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że została wybrana oferta Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, w której zaproponowano za wynajem sali kwotę 400,00 zł. brutto oraz cenę cateringu dla 1 osoby uczestniczącej w 2 – dniowych warsztatach 50,00 zł. brutto.  

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2017-04-19 13:03:38

Inne artykuły