Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wieruszów, 7.03.2017r.

PCPR.271.5.2017    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę wynajęcia 1 sali w dniu 30.03.2017r. od godziny 9:00 do godziny 16:00 wraz z usługą cateringową, tj. serwisem kawowym oraz dwudaniowym obiadem wraz z kompotem lub sokiem, w celu przeprowadzenia Warsztatów w zakresie rozwoju seksualnego dziecka dla 16 uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że została wybrana oferta Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, w której zaproponowano za wynajem sali kwotę 200,00 zł. brutto oraz cenę cateringu dla 1 osoby uczestniczącej w 1 – dniowych warsztatach 23,00 zł. brutto.  

z poważaniem

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Data dodania: 2017-03-07 15:01:22

Inne artykuły