Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wieruszów, 26.01.2017 r.

PCPR.271.2.2017    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że w związku z zapytaniem o cenę z dnia 18.01.2017r., które dotyczyło wynajęcia 1 sali w dniach: 07.02.2017r., 14.02.2017r., 21.02.2017r., 28.02.2017r., 07.03.2017r., 14.03.2017r., 21.03.2017r., 28.03.2017r., 04.04.2017r., 11.04.2017r., od godziny 15:00 do godziny 18:00 wraz z usługą cateringową tj. serwisem kawowym, w celu przeprowadzenia 3 - godzinnych Warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych - ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla 7 uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, została wybrana oferta P.H.U. „LINDA” Ewelina Wójciak – Ścigała, 98 – 420 Sokolniki, Kopaniny 25a. W/w firma zaproponowała za wynajem sali w/w terminach kwotę 799,50 zł. brutto, za catering dla 7 osób uczestniczących w warsztatach kwotę 1 230,00 zł. brutto. Kwota za całościowe wykonanie usługi przez w/w oferenta wyniesie 2 029,50 zł. brutto.

 

Z  poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

 

 

Data dodania: 2017-01-26 11:02:32

Inne artykuły