Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wieruszów, 23.01.2017 r.

PCPR.271.3.2017    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że w związku z zapytaniem o cenę z dnia 13.01.2017r., które dotyczyło wynajęcia 1 sali w dniach: 10.02.2017r., 17.02.2017r., 24.02.2017r., 03.03.2017r., 10.03.2017r., 17.03.2017r., 24.03.2017r., 31.03.2017r., 07.04.2017r., 21.04.2017r. od godziny 16:00 do godziny 18:00 wraz z usługą cateringową tj. serwisem kawowym, w celu przeprowadzenia 2 - godzinnych Warsztatów profilaktyczno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania, dla 7 uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, została wybrana oferta Państwa Teresy i Piotra Stempin, Motel ,,ES”, ul. Handlowa, 98 – 400 Wieruszów. W/w firma zaproponowała za wynajem sali w/w terminach kwotę 500,00 zł. brutto, za catering dla 7 osób uczestniczących w warsztatach kwotę 1 400,00 zł. brutto. Kwota za całościowe wykonanie usługi przez w/w oferenta wyniesie 1 900,00 zł. brutto.

Z poważaniem

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2017-01-24 14:05:43

Inne artykuły