Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynajęcie sal wraz z usługą cateringową na Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych

Wieruszów, 01.06.2016 r.

PCPR.271.7.2016     

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę wynajęcia 4 sal w dniach: 11.06.2016r., 18.06.2016r., 28.06.2016r., oraz 29.06.2016r., od godziny 9:00 do godziny 15:00 wraz z usługą cateringową w celu przeprowadzenia Warsztatów z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych dla uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że została wybrana oferta Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, w której zaproponowano za wynajem sal kwotę 800,00 zł. brutto oraz cenę cateringu dla 1 osoby uczestniczącej w 4 – dniowych warsztatach 20,00 zł. brutto.  

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie
 

Data dodania: 2016-06-02 11:26:48

Inne artykuły