Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ulotek i plakatów

 

Wieruszów, 01.12.2017r.

PCPR.271.10.2017                                                                                           

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę wykonania i dostarczenie 100 sztuk plakatów oraz 700 sztuk ulotek w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że wpłynęło 12 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniająco wymogi formalne tj. ofertę firmy Agencja Reklamowa „NABU” Adam Piskulla, ul. Studzienna 3b, 77- 400 Złotów, oferującą za wykonanie w/w usługi kwotę 562,11 zł. brutto.        

 Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2017-12-01 15:11:33

Inne artykuły