Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. usługi cateringowej

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego ( prostokąt czarny wewnątrz białe gwiazdy, drugi wielokąt z napisem w środku promuje łódzkie, trzeci prostokąt z 12 gwiazdkami ułozonymi w okręg - wszystkie znaki w jednej lini  ), Wieruszów, 19.05.2016 r.

PCPR.271.6.2016     

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę usługi cateringowej z dnia 17 maja 2016 r., w ramach projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczejw powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że wpłynęły 4 oferty. Trzech oferentów zaproponowało tę samą cenę wykonania usługi, tj. 15,00 zł. brutto, ale z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia Socjalna ,,Wieruszowiak” z siedzibą ul. Wieluńska 32, 98 – 400 Wieruszów jest podmiotem ekonomii społecznej, PCPR dokonało wyboru realizacji usługi cateringowej przez w/w podmiot.

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Data dodania: 2016-05-19 14:00:07

Inne artykuły