Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty - wynajęcie sali wraz z usługą cateringową na zajęcia w ramach projektu "Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

Wieruszów, 27.07.2016 r.

PCPR.271.11.2016     

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że w związku z zapytaniem o cenę wynajęcia 1 sali w dniach: 30.08.2016r., 06.09.2016r., 13.09.2016r.,20.09.2016r., 27.09.2016r., 04.10.2016r., 11.10.2016r., 18.10.2016r., 25.10.2016r., 08.11.2016r. od godziny 15:00 do godziny 18:00 wraz z usługą cateringową tj. serwisem kawowym, w celu przeprowadzenia
3 - godzinnych Warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych - ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla 7uczestników projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, została wybrana oferta P.H.U. „LINDA” Ewelina Wójciak – Ścigała 98 – 420 Sokolniki, Kopaniny 25a. W/w firma zaproponowała za wynajem sali w/w terminach kwotę 799,50 zł. brutto, za catering dla 7 osób uczestniczących w warsztatach kwotę 1 026,00 zł. brutto. Kwota za całościowe wykonanie usługi przez w/w oferenta wyniesie 1 631,10 zł brutto.

Z  poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Data dodania: 2016-08-02 08:26:20

Inne artykuły