Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór wniosków w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski w dniu 10.12.2019 r. wyraził gotowość realizacji w 2020 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe Procedury i zasady programu, a także wnioski dostępne są na stronie internetowej PFRON-u: www.pfron.org.pl – w zakładce:
„O Funduszu”, „Programy i zadania PFRON”.

Wszystkie jednostki zainteresowane uzyskaniem środków PFRON na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarach B, C, D, F i G i spełniające kryteria określone w programie, proszone są o składanie wniosków w siedzibie PCPR w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 15
w terminie do 5.02.2020 r. do godz. 15:30.

W pzrypadku obszarów A i E wnioski należy składać bezpośrednio do Łódzkiego Oddziału PFRON w terminie od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.

                                                                                         

Data dodania: 2019-12-11 14:10:50

Inne artykuły