Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci

W poniższym linku znajdują się informacje NFZ dot. korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

- dzieci względem, których orzeczono konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną mozliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt. 7 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności)

INFORMACJE Z NFZ.pdf

Data dodania: 2018-08-31 13:02:13

Inne artykuły